Den internationale projektleder

Kulturforståelse for dig der arbejder med internationale projekter eller med internationale projektpartnere. De gængse projektledelsesprincipper og modeller er kendte over det meste af verden. Alligevel oplever de fleste internationale projektledere afvigelser i opfattelsen af hvad der skal gøres og hvordan der skal kommunikeres.

Den fysiske afstand og virtuelle møder er nogle af de mange faktorer der giver udfordringer. Forventninger til kommunikation, processer og roller er medvirkende til at opgaver opfattes og løses forskelligt afhængig af kulturel baggrund. Projektlederens kommunikation og ledelsesstil skal tilpasses for at sikre at alle projektdeltagere uafhængig af kulturbaggrund har samme forståelse af projektets opgaver, prioriteter og mål.

Her lærer du om forskellige kulturer, hvad du kan forvente og hvordan du kan håndtere forskellene. Du lærer også at forstå hvordan andre ser din kulturelle baggrund og hvordan den opfattes i projektsammenhænge.

Deltagerprofil

Kurset er for alle der arbejder med internationale projekter. Det er for dig der:

 • Er projektleder eller programleder af internationale projekter
 • Arbejder med internationale projektpartnere
 • Arbejder med fysiske men internationale projektteams
 • Arbejder med virtuelle projektteams eller leverandører
 • Arbejder for en projektorganisation hvor holdsammensætningen hele tiden skifter

Kurset kan både undervises på dansk og engelsk.

Kursusudbytte

Kurset giver dig:

 • En forståelse af forskellige syn på projektlederens rolle og beføjelser
 • Projektlederen, hierarkier og roller
 • Forskellige forventninger til processer og kontrolfunktioner
 • Kompetencer i forbindelse med forventningsafstemninger
 • Indsigt i kommunikationsformer, aftaler og sandsynlige former for feedback
 • Metoder til at arbejde med virtuelle teams
 • Problemhåndtering
 • Indsigt i håndtering af alternative dagsordner
 • Forståelse for international forhandlingsteknik

Kursusformater

2 dags kursus

Et 2 dags kursus er et koncentreret forløb hvor fokus fuldstændig rettes mod international projektledelse og de kulturelle udfordringer det medfører. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling der gør det afvekslende og lærerigt.

Tilpasset den enkelte virksomhed

Kurset er fleksibelt og kan afholdes over en længere periode med et modul ad gangen for eksempel i forbindelse med andre møder eller aktiviteter. Fordelen ved et længere forløb er at deltagerne får tid til at implementere værktøjerne og at stille opfølgende spørgsmål.