Kulturforståelse for ledere

Ledelse handler i bund og grund om at føre mennesker i en retning der følger virksomhedens strategi mod de fastsatte mål. Til trods for at mange ledelsesprincipper og begreber er internationale så er anvendelsen af dem langt fra ens.

Kulturmødet finder ikke længere kun sted i forbindelse med eksport, ekspansion og datterselskaber men også i forbindelse med outsourcing og internationale partnere, hvilket kræver en anden type ledelse.

Globaliseringen er tilmed rykket ind på store såvel som små virksomheder i Danmark i form af ansættelse af internationale medarbejdere der har andre forventninger til dig som leder, din kommunikation og din ledelsesstil.

Deltagerprofil

Kurset er for dig der har en ledelsesfunktion fra teamleder til afdelingslederniveau. Det er for dig der:

 • Er leder af et fysisk mutikulturelt team
 • Er leder af et virtuelt multikulturelt team
 • Leder af internationale medarbejdere i Danmark
 • Arbejder med international kommunikation på lederniveau
 • Er leder af internationale samarbejdspartnere
 • Er med i en international ledergruppe
 • Leder af international frivillige teams eller NGO’er

Kurset kan også indgå som en del af en anden lederuddannelse.

Kursusudbytte

Efter dette kursus vil du:

 • Have en bred forståelse for tilgang til ledelse på tværs af kulturer
 • Have en værktøjskasse til brug i forbindelse med international ledelse
 • Kende til forventninger til dig som leder fra internationale medarbejdere både i Danmark og udlandet
 • Kende til forskellige opfattelser af kommunikation, feedback og åbenhed
 • Se hierarkier, roller og kontrol i et andet perspektiv
 • Forstå konflikthåndtering og sensitiv kommunikation i et internationalt lys
 • Have en forståelse for betydningen af personlige relationer, fejl og det at tabe ansigt

Kursusformater

2 dags kursus

Et komprimeret 2 dags forløb med masser af information, øvelser og mulighed for at diskutere de forskellige emner.

Programmet tilrettes den enkelte gruppe så det passer til geografiske interesser og de ledelsesmæssige udfordringer deltagerne står overfor.

Skræddersyet forløb

Med et skræddersyet forløb er der fuld fleksibilitet med hensyn til hvordan kurset skal afvikles. Det kan køre over 2 separate dage, det kan køre over 4 halve dage eller vi kan tage et modul ad gangen, det er helt op til jer.