Dansk og international etikette

Etikette handler i bund og grund om respekt for andre. Det handler om god opførsel og er det modsatte af ligegyldighed, egoisme og uhøflighed

Etikette er yderst relevant i forbindelse med salg og kundeservice i alle typer virksomheder fra den mindste til den størte og på tværs af brancher. Det giver gladere kunder og samarbejdspartnere.

Når du arbejder internationalt eller med internationale medarbejdere i Danmark, er der andre forventninger til din opførsel, her lærer du at kende forskellene.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle der har kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Det er for eksempel til:

 • Små virksomheder, så som håndværkere, hvor medarbejdere har stor kundekontakt
 • Virksomheder med fokus på kundeservice og gensalg gennem god kundeservice
 • Sælgere
 • Udviklingsteams
 • IT teams der yder intern service
 • Diverse service medarbejdere.

Indholdet tilpasses den enkelte gruppe så der er fokus på henholdsvis dansk og udenlandsk etikette i det omfang der er behov for det.

Kursusudbytte

Kurset handler om forventninger til såvel dansk som international etikette i en moderne kontekst.

Kurset tilpasses i høj grad til den enkelte deltagergruppe og deres behov men alle får:

 • Indsigt i hvad pli, dannelse og etikette er og hvad der forventes i forskellige sammenhænge
 • Viden og etikette som værende det modsatte af ligegyldighed, egoisme og uhøflighed
 • Forståelse for betydningen af kropssprog og holdning
 • Masser af eksempler, både danske og internationale
 • Kendskab til etikette i private sammenhænge
 • Kendskab til etikkette i arbejdsmæssige sammenhænge
 • Viden om etikette og kulturelle forskelle

Kursusindhold

Indholdet tilpasses den enkelte gruppe, men generelt fokuserer kurset på dagligdagssituationer hvor etikette og god opførsel leder til success. Vi kigger på mange praktiske eksempler og cases som deltagerne kan relatere til og deltagerne inddrages aktivt hele vejen igennem. Kurset indeholder:

 • Regler og forventninger til os i forbindelse med det talte sprog
 • Etikette og regler i forbindelse med diverse private situationer
 • Etikette i forskellige professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge
 • Etikette i forbindelse med møder
 • Etikette og mad
 • Etikette og den sociale forpligtelse, small talk og det at tale med andre
 • Digital etikette
 • International etikette
Om Tse Consult

Kursusformater

1 dags kursus

Det solide valg

Kursus med aktiv deltagelse

Dette er et kursus med fokus på deltagerne, deres meninger og behov. Emnerne bliver aftalt på forhånd og alle forventes at bidrage.

Alle aspekter er med

Du får et kursus hvor alle aspekter er med og hvor vi kommer rundt om mange emner og vinkler relateret til etikette.

Gode værktøjer

Hvad enten du er håndværker, under uddannelse eller arbejder i et internationalt miljø, giver kurset dig nogle gode og praktiske værktøjer.

1/2 dags kursus

Den korte version

Den kompakte udgave

Det kompakte kursus går ikke på kompromis med kvaliteten men det er vigtigt at temaerne bliver nøje valgt for at sikre fokus.

Fuld koncentration

Ved at stille skarpt på emnerne og med top motiverede og fuldt koncentrerede deltagere, kan vi nå rigtig meget på kort tid.

Bliv inspireret

Få masser af inspiration til hvordan du kan bruge etikette positivt i dit arbejde eller som led i din uddannelse, det kræver så lidt.