Kurser i kulturforståelse til internationale virksomheder og organisationer

Dansk kultur og virksomhedskultur for internationale medarbejdere

Dansk kultur og virksomhedskultur for internationale medarbejdere der kommer til Danmark eller som arbejder med danske virksomheder. Et populært kursus der fremmer integration og kulturforståelse.

Kulturforskelle fra et dansk perspektiv

Kurset er for danske medarbejdere der skal arbejde sammen med internationale kolleger. Her fokuseres på de forskelle og forventninger man skal være opmærksomme på for at opnå effektivitet, godt samarbejde og tilfredshed.

Multikulturelle teams både fysiske og virtuelle

Et kursus for multikulturelle teams der arbejder i Danmark eller på tværs af grænser. Styrken ved diversitet er i centrum men hvor success afhænger af kendskabet til forskelle og detaljer selv når kolleger kommer fra Europa.

Den internationale projektleder og kulturelle udfordringer

Projektledelsesprincipper og modeller er de samme over hele verden men opfattelsen roller, ansvar, kommunikation og feedback afhænger af den kulturelle kontekst. På dette kursus får du styr på de kulturelle detaljer og forventninger.

Kulturforståelse for ledere

Gængse ledelsesværktøjer og modeller kendes over hele verden, men der er stor forskel på hvordan de tolkes og bruges. Kendskab til kulturforskelle kan højne din værdi som leder, det kan gøre dig mere effektiv og øge tilliden til dig blandt medlemmerne af dit team.

Dansk og international etikette

Etikette og opførselsmønstre handler om forventninger, ”dos and don’ts’” og den gode oplevelse både i den danske og internationale forretningsverden men også i forbindelse med for eksempel kundeservice, jobsamtaler og salg.

Europa og kulturforskelle

Forstå dine europæiske kunder, kolleger og samhandelspartnere og aflæs resultatet på bundlinjen. Europæere er forskellige og det handler om meget mere end hierarkier og roller. Det handler blandt andet om syn på begreber som risici, tillid og hvordan man håndterer usikkerhed.

Syd og Sydøstasien

Forstå Syd- og Sydøstasien, kulturerne og forskelle under overfladen samt asiaternes opfattelse af Danmark herunder dansk kommunikation og ledelse. Opnå den viden som er nøglen til et godt og vellykket samarbejde med partnere og kolleger.

Det er erfaringen der tæller

Mere end 20 års erfaring i udlandet

Enhver kultur har sit eget perspektiv, udgangspunkt og forventninger til andre. Min styrke er at jeg både forstår jeres internationale og danske medarbejdere og den kultur de har med i bagagen.

I får praktisk anvendelige kurser præsenteret af en der har prøvet det hele selv. Ved at have boet sammenlagt 20 år i udlandet hvor jeg har arbejdet med mennesker fra hele verden, har jeg ikke kun skulle forholde mig til andres kulturer men også til min egen danske baggrund.

Vores egen kultur er ofte vores blinde vinkel som vi tager for givet og ikke stiller spørgsmål ved hvilket er nødvendigt når vi arbejder sammen med andre.

Kulturforskelle findes også indenfor Europas grænser

Selv i Europa er der store forskelle på værdier og måden vi gerne vil ses og behandles på som professionelle mennesker. Her er det er især opfattelsen af god ledelse, kommunikation og samarbejde der ofte bliver nævnt og ofte giver udfordringer.

Medarbejdertilfredsheden for både fysiske og virtuelle teams forøges sammen med effektiviteten når man kender og forstår hinandens forskelle.

Værktøjer, teori og praksis

Alle kurserne giver deltagerne en række praktiske værktøjer som kan bruges i det daglige arbejde. Der tages altid udgangspunkt i jeres situation, jeres historier og jeres behov men kobler det sammen med eksisterende kulturforskning og viden hvor I bliver præsenteret for inspirerende modeller der illustrativt skitserer forskelle og giver forklaringer på hvorfor de findes.