Multikulturelle teams både fysiske og virtuelle

Få glade, effektive og velfungerende multikulturelle teams hvor alle kender hinandens styrker. Teams hvor alle trækker i samme retning uanset om holdet befinder sig i Danmark eller arbejder sammen på tværs af grænser.

I en travl hverdag kan forskellige arbejdsmetoder føre til misforståelser. Det ikke af ond vilje når kolleger ikke performer, men det resulterer i dårlig stemning og lav effektivitet til gene for alle.

Udover viden får kursisterne en værktøjskasse med en række forskellige redskaber til brug i hverdagen hvad enten der er tale om små eller store teams.

Deltagerprofil

Kurset er for dig der arbejder sammen med mennesker fra mange lande. Det er for dig der:

 • Er en del af en multikulturel arbejdsplads i Danmark.
 • Arbejder på tværs af grænser med kolleger i mange lande.
 • Arbejder med internationale, virtuelle teams
 • Gerne vil højne forståelsen og effektiviteten i et multikulturelt team.
 • Der skal have et multikulturelt team op at stå.
 • Vil have kulturforståelse på dagsordenen i din virksomhed.

Kursisternes nationalitet og kulturelle baggrund er ikke væsentlig da alle som aktive medspillere, bidrager med synspunkter, oplevelser og udfordringer.

Kursusudbytte

Kurset tager afsæt i og tilpasses til de aktuelle deltagere men alle får:

 • Indsigt i hvad der binder os sammen og hvad der gør os forskellige
 • Viden om kulturel intelligens (CQ) som begreb og hvordan det kan læres, styrkes og udvikles
 • En forståelse af kolleger og samarbejdspartnere, deres udgangspunkt og syn på verden
 • Forståelse for international etikette og hvordan forskellige former for opførsel påvirker andre
 • Danske forventninger og arbejdsmetoder i et internationalt lys
 • Konkrete værktøjer til at bygge broer og udnytte vores forskelligheder positivt

Kursusindhold

Kurset er meget praktisk funderet hvor deltagerne får rig mulighed for at bruge og dele egne erfaringer. Gennem et guidet forløb bliver de praktiske erfaringer koblet sammen med internationalt anerkendte teorier og modeller. Kurset indeholder følgende aspekter:

 • CQ og den globale verden
 • Opfattelser af forskellige situationer
 • Arbejdspladsens dynamikker
 • Etikette, dannelse og forventninger
 • Specifikke kulturelle forskelle
 • Værktøjskassen

Kurset undervises enten på dansk eller engelsk afhængig af gruppens sammensætning.

Om Tse Consult

Kursusformater

2 dags kursus

Fordelen ved at samle alle holdets medlemmer i samme rum er at der på stedet og i situationen bliver udvekslet synspunkter, holdninger og erfaringer.

Deltagerne får en masse praktiske redskaber. Det er nemlig vigtigt at deltagerne udover få en masse viden også tager hjem med den samme værktøjskasse og dermed et fælles referencepunkt.

Tilpasset virksomheden

Designet til jeres behov

Det kan være svært at samle alle derfor er der mulighed for fuld fleksibilitet. Kurset kan for eksempel kombineres med at internationale medarbejdere alligevel er samlet eller hvad der nu passer.

Det er en rigtig god ide med opfølgning for når vaner skal ændres tager det tid. Muligheden for opfølgninge gør også at deltagerne løbende kan få afklaret deres spørgsmål og yderligere bidrage med eksempler fra deres hverdag.