Dansk kultur for internationale medarbejdere

Lær at forstå danskerne og bliv en værdsat team player. Dette kursus gør dig bevidst om hvad der forventes af dig og din adfærd på en dansk arbejdsplads så du kan fokusere på arbejdet og dine kerneopgaver.

Du får en bedre forståelse for den danske kultur der øger din kommunikationsevne og gennemslagskraft når du enten arbejder sammen med danskere i Danmark eller arbejder for en dansk virksomhed i udlandet.

Effektiv kommunikation er afgørende for at kunne skabe resultater men det kræver indsigt i og viden om danskernes forventninger til medarbejdere, kolleger og partnere.

Deltagerprofil

Generelt er kurset for dig der har interesse i Danmark, danskerne og dansk kultur, især hvis du:

 • Er flyttet til Danmark for at bo og arbejde
 • Som virksomhed gerne vil give jeres internationale medarbejdere en god start i Danmark
 • Arbejder med danske kunder og partnere fra udlandet
 • Arbejder for en dansk virksomhed i udlandet
 • Står foran at flytte til Danmark for at bo og arbejde
 • Er medfølgende partner eller ægtefælle
 • Skal studere i Danmark

Kurset er også for dig der har arbejdet for en dansk virksomhed i nogen tid men som savner en forståelse for danskernes måde at tænke på.

Kursusudbytte

Ved at deltage i kurset får du:

 • Et godt kendskab til Danmark og dansk kultur generelt og dansk arbejdskultur i særdeleshed
 • Konkret viden om danske værdier, hvad der værdsættes og hvorfor netop de værdier er vigtige for danskerne
 • En dyb forståelse for dine kolleger, kunder og samarbejdspartnere så du kan fokusere på kernen i jeres samarbejde og undgår misforståelser
 • Specifikke kompetencer og værktøjer der gør dig i stand til at indgå i et dansk team
 • Forståelse for den den danske lederstil og et indgående kendskab til hvad der forventes af dig så du kan fungere som en aktiv medspiller
 • Konkrete værktøjer til at kunne indgå i både professionelle og private sammenhænge der gør det nemt at falde til

Kursusindhold

​​Kurset veksler mellem teori og praksis og er en blanding af præsentation, øvelser, gruppearbejde og dialog.

De praktiske eksempler deltagerne præsenteres for afspejler hverdagsscenarier og de understøttes af internationalt anerkendte teoretiske modeller indenfor kulturforståelse.

Kurset undervises på engelsk og indeholder følgende aspekter:​

 • Danmark, samfundet og danske arbejdsforhold
 • Den danske arbejdsplads og det danske syn på grundelementer som ledelse og lighed
 • Kolleger og samarbejde
 • De private danskere
 • Forventninger til integration og deltagelse i samfundet​​​
Om Tse Consult

Kursusformater

2 dags kursus

Her får du som virksomhed mulighed for at samle dine internationale medarbejdere til et kursus hvor der bliver fokuseret på de emner der er relevante for jer.

Kursisterne deltager aktivt i kurset  og udveksler meninger om forskelle og forventninger i konkrete situationer.

Der arbejdes med gruppearbejde, teoretiske indlæg og debatter som bygger på deltagernes specifikke situation.

Et skræddersyet forløb

Formatet kan eksempelvis tilpasses således at kurset strækkes over flere dage eller uger. Der kan for eksempel afholdes et modul per uge i 5 uger i forbindelse med andre aktiviteter, gå-hjem møder eller lignende.

Fordelen ved at strække kurset er at deltagerne får tid til at tænke over indholdet. Omvendt er fordelen ved et to-dags kursus at der fokuseres på emnet.

Der er fuld fleksibilitet hvor næsten alt er muligt.