Kulturforskelle fra et dansk perspektiv

Lær dine internationale kollegers kultur at kende. På dette kursus lærer du ikke bare om dine internationale kolleger og deres kultur men også om hvad de finder anderledes og svært ved den danske kultur og den danske måde at arbejde på.

Vi ser på vores danske kultur og alt det vi danskere tager for givet. Vi stiller vi skarpt på hvordan vi arbejder sammen med andre og vores forventninger til chefer, kolleger og partnere

Det handler om at blive bevidste om vores egen kultur og alt det vi ikke tænker over. Det er nødvendigt klart at kunne formulere hvad vi gør og hvorfor vi gør det for at kunne forklare andre hvad vi forventer af dem.

Deltagerprofil

Kurset er for dig der arbejder med internationale kolleger, kunder eller partnere. Specielt for dig der:

 • Arbejder sammen med internationale kolleger i Danmark
 • Arbejder med international onboarding og skal byde nye medarbejdere velkommen
 • Skal arbejde sammen med internationale kolleger i for eksempel datterselskaber
 • Arbejder med internationale kunder eller partnere
 • Har stor berøring med udlændinge, f.eks. hotel- og turistbranchen
 • Er i et internationalt studiemiljø

Kursusudbytte

På dette kursus får du:

 • Forståelse for dansk kultur, danske værdier og danske arbejdsmetoder, alt det der føles fuldstændig naturligt og derfor kan være svært at definere
 • Kendskab til ”Kulturel Intelligens” som begreb
 • International kulturforståelse
 • Forståelse for hvordan andre oplever danskere og dansk kultur
 • Indsigt i hvad der egentlig karakteriserer dansk ledelse og hvor det adskiller sig fra andre kulturer.
 • Konkrete værktøjer til brug i din dagligdag når du skal arbejde sammen med internationale medarbejdere

Kursusindhold

Kurset giver dels en grundig forståelse for vores egen kultur og det andre finder udfordrende og dels indsigt i andre kulturer og deres bevæggrunde. En forståelse af vores egen kultur er en vigtig men ofte overset faktor i samarbejdet med andre. Kurset indeholder mange praktiske eksempler og indeholder blandt andet:

 • Dansk kultur og danske værdier
 • Andre kulturer med fokus på de europæiske
 • Dansk ledelse og forventninger til samarbejde
 • Praktiske kulturteorier og modeller
 • Dansk og international etikette
 • Internationale medarbejderes syn på Danmark og danskerne
 • Konkrete værktøjer til integration af nye medarbejdere på arbejdspladsen og udenfor arbejdspladsen selv når man ikke er flydende i det engelske sprog
Om Tse Consult

Kursusformater

2 dags kursus

Et kursus med fokus på dig, dine kolleger og jeres udfordringer i forbindelse med kultur forskelle. Forud for kurset stiller jeg en række spørgsmål så vi er sikker på at adressere relevante kulturer og de udfordringer I oplever.

I løbet af de to dage får du en masse viden. Derudover bliver du involveret i gruppearbejde og kommer til at arbejde med alternative måder at se verden på.

Tilpasset virksomheden

Kurset kan tilpasses fuldstændig til dine ønsker både med hensyn til format og indhold. Det kan for eksempel holdes over 4 halve dage eller 2 separate dage, eller det kan holdes over flere uger i forbindelse med andre aktiviteter.

Det er en rigtig god ide at sætte tid af til opfølgning. Det er nemlig ofte først når deltagerne kommer tilbage efter kurset at spørgsmålene melder sig, så det er værd at tænke over.